top of page

Touch
Legnica Sanat Galerisi, Polonya

2022

Bu seriyi 'Touch' açık çağrısı üzerine yakın geçmişimiz ve bugünümüzün 'dokunma'sına  dair bir hikaye anlatmak için

el ele tutuşan insan piktogramları kullanarak tasarladım.

Yakın zamana kadar, sevdiklerimize ve bizi sevenlere dokunma ve

onlar tarafından dokunulmayı doğal bir davranış olarak görüyor ve onun bir ayrıcalık olduğunu düşünmüyorduk.

Kovid salgını bize bunun aksini gösterdi. 

Bu ayrıcalıktan yoksun bırakıldığımız gibi aynı alanı paylaşmak ayrıcalığı da elimizden alınınca birbirimize camların arkasından, 

bilgisayar ekranlarının sanal ortamlarından birbirimize dokunmaya çalıştık.

 

Yine de dokunmanın sıcaklığını ve dokusunu aramaya devam ettik. Aynı alanda olmamıza izin verildiğinde, eldivenler aracılığıyla teması yeniden farklı bir şekilde deneyimlemeye başladık; hem dokunuş hem de dokunuş olmayan,

en azından dokunmaya yakın olan bir temastı bu. Sağlık sektörü ile özdeşleşen mavi eldiveni bu yeni dokunuş türünün parçası ve küresel sembolü haline getirdik, bir taraftan da umudu sembolize ediyordu bu hijyenik eldivenler. Bugün eldivenleri giymek ileride bir gün tekrar giyme lüzumunu ortadan kaldırıyordu.

Serinin ilk işi olan  'Eldivenle El ele'  kolye o ümidi, yeniden masumca ve umursamadan el ele tutuşabilmenin ümidini ifade ederken, ikinci kolye ' El ele' o hayal edilen ümidin gerçekleşmiş halinin daha soyut bir anlatımı oluyor.

el ele kolye-9-kare.jpg
kolye-7 2.jpg
el ele kolye-5-kare.jpg
kolye-6 2.jpg
el ele kolye-1-kare.jpg
bottom of page