top of page
b30df853-a93f-4e87-ae7f-a9418003f239.jpg

Muğlak Alan
Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) Sanat Galerisi / İstanbul
19 Nisan - 10 Mayıs 2018

Küratör Nilgün Yüksel'in sanat ve tasarım arasındaki muğlak ilişkiyi sorguladığı sergi, sanatçı ve tasarımcıların birbirlerinin alanlarında dolaştığı,

tasarım nesnesinin sanat nesnesinin malzemesine dönüştüğü bu iki alanda sınırların eridiği yere dikkat çekmeyi ve sorular sormayı/sordurtmayı amaçlıyor.

Acaba bir tasarımcının ürettiği tek edisyonlu bir nesne, beyaz bir küpün, galerinin içine yerleştirildiğinde bir 'sanat' nesnesi haline gelir mi? 

 

​Küratör Nilgün Yüksel 'Remains' 'Geride Kalanlar' koleksiyonumun bu iki alan arasında kaldığı düşüncesiyle bu koleksiyonumdan bir parçanın sergilenmesini isteyerek beni bu projeye dahil etti. 

 

Bu sergi ile küratör, izleyicilerin birbirine karışıyor gibi görünen bu iki alanın sınırları hakkında sorular sordurtmayı ümit ediyor. 

 

Sergide farklı malzeme, üretim yöntemi ve disiplinlerle çalışan 35'ten fazla sanatçının çalışmaları bir araya geldi.

 

muğlak alan-2.jpg
IMG_4187.JPG
geride-kalanlar-broş-60-5-toz-design-galeri-santim.jpg
bottom of page